HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Schysst hyra

Den 1 april 2021 införde vi på Timråbo nya hyror efter en mer rättvisande modell där det blir tydligt vad hyran grundar sig på. Vi tycker att det är viktigt att veta vad man som hyresgäst betalar för och att det är lika hyressättning för alla – det ska vara schysst att bo hos oss!

Vad är Schysst hyra? 

Schysst hyra är en hyressättningsmodell som räknar fram hyran likvärdigt för alla bostadshyresgäster hos Timråbo. Grundprincipen med Schysst hyra är att det finns egenskaper som ligger till grund för din hyra. Egenskaperna som vi tittar på är samma i alla våra hyresrätter. Exempel på egenskaper är; antal kvadratmeter, närhet till centrum och servicefunktioner, kakel och klinker i badrum, tillgång till hiss med mera.


Vilka egenskaper poängsätts när man sätter en Schysst hyra? 

Egenskaperna är indelade i tre block som väger olika tungt:

  • Lägenhetstyp och antal kvadratmeter ca 75% 
  • Fastighetens egenskaper ca 15% 
  • Lägenhetens egenskaper ca 10%. 


Varför har Timråbo tagit fram en modell för hyressättning? 

Vi vill helt enkelt att alla som bor hos oss ska ha en likvärdig och schysst hyra. Det blir tydligt både för oss och för våra hyresgäster hur hyran är uppbyggd och vad den består av.


Vad är skillnaden mellan förra hyressättningen och nu? 

Skillnaden är att nu har vi en modell med samma egenskaper som ska påverka hyran för alla våra lägenheter. Tidigare så har vi haft olika hyressättning beroende på vilket årtal som huset var byggt.


Har vi något exempel på vad som blir skillnad med Schysst hyra? 

Exempel A) Tänk dig två lika stora lägenheter som har samma hyra men olika standard. Den ena har trägolv, hiss och ligger nära centrum. Den andra har plastmatta, saknar hiss och har 10 minuters promenad till närmaste busshållplats. Med Schysst hyra så kommer lägenheten med trägolv och nära centrum att ha något högre hyra.


Exempel B) Tänk dig två lägenheter i samma hus. En har nytt badrum med kakel och klinker och en har ett gammalt med väggmatta och plastgolv. Ska de ha samma hyra? Nej med Schysst hyra så får den med kakel och klinker något högre hyra.


Hur kommer Schysst hyra att införas? 

Den första hyresjusteringen är förhandlad med Hyresgästföreningen och kommer att införas den 1 april 2022. Målsättningen är att alla hyror ska vara justerade inom en 5-årsperiod. Det här är Timråbos tidsplan, övriga kommunala bostadsbolag har sin egen tidsplan för införande.


Hur påverkas hyrorna? 

Större andelen av våra hyror påverkas inte i sådan hög grad då de redan ligger på en schysst nivå. 


Hur förhåller sig Schysst hyra till de årliga hyresförhandlingarna? 

De årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kommer att fortsätta precis som tidigare. Efter varje förhandling görs en separat förhandling om eventuell ytterligare justering enligt modellen Schysst hyra.


Vad händer ifall hyresgäster hör av sig och säger att det är felaktiga uppgifter om de egenskaper som vi har i deras bostad? 

Felaktiga uppgifter korrigeras löpande, ändring av hyran görs på nästkommande månadshyra utan retroaktivitet.


Vad händer i de fall nuvarande hyra är högre än Schysst Hyra? 

Då blir hyran fryst och höjs inte i de årliga hyresförhandlingarna tills Schysst hyra uppnås. Gör vi standardhöjande åtgärder i en sådan lägenhet så gör vi ingen hyreshöjning på nuvarande hyra ifall den är högre än Schysst hyra.


Varför har kommunala bostadsbolag i Västernorrland tagit fram modellen tillsammans? 

Att alla kommunala bostadsbolag i Västernorrland står bakom modellen tycker vi är bra. Det betyder att oberoende av ort kommer hyran bedömas på lika grunder.


Vilka berörs av de nya hyrorna? 

Hos Timråbo är det alla bostadslägenheter, förutom nyproduktion som ligger under presumtionstid och ingår inte i denna modell. (Presumtionstid är 10 år och när den tiden passerat så ska nyproduktionsbostäderna in i Schysst hyra efter förhandling med Hyresgästföreningen.)


Är det här samma sak som marknadshyror? 

Nej. Marknadshyra är när en fastighetsägare får ta betalt för vad som helst för en lägenhet, utan förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det skulle kunna betyda att vid bostadsbrist skulle bara de som har mest pengar ha råd med en lägenhet. Så fungerar inte en allmännytta som Timråbo. Schysst hyra innebär att Timråbos hyror blir justerade baserat på vilka egenskaper en lägenhet har. Detta för att alla våra lägenheter hyressätts på samma schyssta sätt.


Finns informationen om Schysst hyra på andra språk? 

Om du behöver information på andra språk än svenska kan du använda knappen "Välj språk" längst upp i högra hörnet på denna sida. Det förutsätter dock att du använder Chrome som webbläsare.


Digital folder med information om Schysst hyra