HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Kamerabevakning


Timråbo bedriver kamerabevakning på Rörvägen 3 samt Bäckgatan 11A-B.


Dataskyddsombud är Micael Löfqvist, tel 060-16 35 08.


Ändamål/Syfte med kamerabevakningen är att förhindra och utreda brott samt öka trygghetskänslan.


Timråbos rättsliga grund för kamerabevakningen är att det finns ett berättigat intresse. Detta med anledning av att de boende upplever stor otrygghet på grund av inbrott och att obehöriga vistats i utrymmena mm.


Kamerorna spelar in vid rörelse och bildmaterialet sparas i 2 veckor.


Som bevakad kan du ha rätt att få tillgång till material, se vidare https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/registrerades-rattigheter/.


Rätt finns att klaga på kamerabevakningen till Datainspektionen om man anser att Timråbo bryter mot lagar, regler eller avtal.


Timråbo kan komma att granska inspelat material vid misstanke om brott eller om annan allvarlig händelse inträffat. Securitas och Polismyndigheten har samma tillgång till inspelat material.


Vid frågor vänligen kontakta Timråbo på tel 060-16 35 00 eller info@timrabo.se