HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Integritetspolicy


Syfte 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritets policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning samt vägledning framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO. Den förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


Vilka personuppgifter sparar ni om mig? 

Personuppgifter är uppgifter som ett eller annat sätt kan kopplas till din person tex personnr, namn, adress, e-postadress eller tel.nr.


Varför behöver ni mina personuppgifter? 

Vi behöver dem för att kunna leverera tjänster, skicka fakturor och info. samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.


Dina uppgifter kommer att sparas: 

Personuppgifterna bevaras i bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.


Hur ser ni till att mina personuppgifter är skyddade? 

Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt och att de är skyddade.


Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter? 

 Som kund hos oss har du rätt att:

- få se vilka personuppgifter vi har om dig. 

- få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.

- få din information raderad under vissa förutsättningar. 

- göra invändning mot viss behandling av dina personuppgifter.


Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig? 

Ange kontaktuppgifter, namn, adress och maila det till vårt dataskyddsombud. Info@timrabo.se


Lämnar ni ut uppgifter till 3:e part? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.Cookies


Genom att använda vår webbplats godkänner att vi använder cookies


Vad är en cookie

En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller liknande enhet när du besöker en webbplats. En cookie kan innehålla information om dina nätvanor eller se till att webbsidan visas på rätt sätt.


Varför använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra och optimera vår hemsida och ge dig en bättre användarupplevelse.


Vilka cookies använder vi

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Google Analytics lagrar information om: 

• när du besökte webbplatsen första gången 

• när du besökte webbplatsen senast 

• när ditt nuvarande besök påbörjades

• hur många gånger du besökt webbplatsen 

• vilken webbläsare du använder 

• hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor).


Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.