HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Biologisk mångfald

Publicerad den 20 maj 2024

Biologisk mångfald hos Timråbo

Bin och humlor är på många håll på väg att försvinna och det kan få stora konsekvenser.
För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro. Nära en tredje del av den mat vi äter är pollinerade av dessa insekter. Gifter, sjukdomar och ett förändrat landskap hotar alla våra bin.
Både antalet arter och antalet individer blir allt färre även globalt.

 

Vad är biologisk mångfald?

– Ekosystem/landskap med olika naturtyper
– Artrikedom
– Genetisk variation

Varför minskar våra pollinerare?

– Ändrad markanvändning
– Brist på mat hela eller delar av säsongen
– Bekämpningsmedel
– Sjukdomar
– Klimatförändringar

Mångfalden minskar kraftigt

– Nära 50% av arterna som är knutna till det brukade landskapet är borta.
– 70% av jordens arter är insekter och de har en stor betydelse för alla jordens ekosystem.
– 40% av alla jordens insektsarter riskerar att dö ut under detta århundrade.

Vad gör vi?

– Anlägger ängsmark
– Monterar bihotell
Detta för att gynna vilda blommor och örter som ska hjälpa bin och andra pollinerare att överleva.
Dessutom är det ett steg på vägen mot fossiloberoende då vi minskar användandet av gräsklippare under de perioder det blommar i gräsmattorna.

Områden

Merlogården: https://kartor.eniro.se/m/FjIzO

Hagalid: https://kartor.eniro.se/m/2NQsC

Tallnäs:https://kartor.eniro.se/m/QgABV

            https://kartor.eniro.se/m/YmchX

Bergeforsen:  https://kartor.eniro.se/m/Cjt8l